FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र /दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना । (मितिः २०७८।०९।०६)

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ विधिबाट ढुवानी साधन तथा कृषि यन्त्र खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना । Technical Specification यसै साथ संलग्न रहेको छ । (मितिः २०७८।०८।१४)

बोलपत्र /दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना । (मितिः २०७८।०८।१३)

Pages