FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नगर क्षेत्रको इट्टा, माटो, ह्युमपाइप, ब्लक, काठ, दाउरा कवाडी लगायत सामाग्रीको संकलन तथा निकासी शुल्क उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र फाराम (२०७८/०९/२२)

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ विधिबाट मोटरसाइकल खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना । (२०७८/०९/१४) Technical Specification यसै साथ संलग्न राखिएको छ ।

बोलपत्र /दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना । (मितिः २०७८।०९।११)

Pages