FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व २०७९/८० को लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि प्राकृतिक/खनिजन्य वस्तुको संकलन, आन्तरिक बिक्री तथा वाह्रय कर र कवाडी तथा अन्य सामाग्रीको निकासी कर, दस्तुर उठाउने बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि १५ दिने सूचना । (२०७९/०४/०३)

बाेलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृतिकाे आशयको सूचना (मितिः २०७९।०३।१७)

आ.व २०७९/८० को लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि प्राकृतिक/खनिजन्य वस्तुको संकलन, आन्तरिक बिक्री तथा वाह्रय कर र कवाडी तथा अन्य सामाग्रीको निकासी कर, दस्तुर उठाउने बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना । (२०७९/०३/०२)

Pages