FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बालुवा लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हनको १५ दिने सूचना । (मिति: २०७९।०७।०३)

आ.व २०७९/८० को लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि प्राकृतिक/खनिजन्य वस्तुको संकलन, आन्तरिक बिक्री तथा वाह्रय कर र कवाडी तथा अन्य सामाग्रीको निकासी कर, दस्तुर उठाउने बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि ३० दिने सूचना । (२०७९/०७/०३)

बाेलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृतिकाे आब्हानको सूचना (मितिः २०७९।०५।३१)

Pages