FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व. २०८१/०८२ को लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, स्लेट, खरिढुङ्गा आदि प्रकृतिक एवम नदीजन्य वस्तुको उत्खलन, संकलन, आन्तरिक बिक्रि, निकासा कर,दस्तुर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्तीको लागि बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी ३० दिने सूचना । (मितिः २०८१/०४/०३)

कवाडीजन्य सामाग्रीको १५ दिने राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०८१/०३/१४)

बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी ३० दिने सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८१/०३/०६)

Pages