FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

मिति २०७९।११।२३ को कर्मचारी आवश्यकता सूचनाको नतिजा प्रकाशन गरीएको सम्बन्धमा । (मिति २०८०।०२।१८)

मिति २०७९।१२।२६ को कर्मचारी आवश्यकता सूचनाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । (मिति २०८०।०२।१८)

जलश्रोत उपभोक्ता समिति दर्ता उपर दाबी विरोध सम्बन्धी ७ दिने सूचना । (मितिः २०८०।०२।१७)

Pages