FAQs Complain Problems

समाचार

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्ग दर्शन, २०७२( संक्षिप्त)

 

                                              नेपाल सरकार

                                 विदुर नगरपालिका कार्यालय, नुवाकोट

       बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्वन्धी आधारभूत मार्गदर्शन,

                                                      २०७२

 • सडकको न्यूनतम चौडाई ६ मिटर हुनुपर्ने ।
 • सडकको न्यूनतम क्षेत्राधिकार ६ मिटर कायम हुनुपर्ने ।
 • सडकको न्यूनतम सेडव्याक सडक किनारावाट १.५ मिटर छोड्नुपर्ने ।
 • सेडव्याक छोडेर मात्र पर्खाल लगाउन पाइने ।
 • सडकको क्षेत्रधिकार र सेड व्याक भित्र टप, वार्दली, छज्जी आदि कुनै पनि संरचनाहरु बनाउन नपाउने ।
 • भवन निर्माण क्षेत्र भित्र पनि एक मिटर भन्दा वढिको टप, वार्दली, छज्जी निकाल्न नपाइने ।
 • घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास बाटोको चौडाई भन्दा कम्तिमा २० प्रतिशतले वढि हुनुपर्ने ।
 • सार्वजनिक जग्गालाई वाटो देखाइ नक्सापास गर्न नपाइने ।
 • आवासीय भवनमा २५० वर्गमिटर सम्मको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र सो भन्दा वढिको क्षेत्रफलमा ४० प्रतिशत जमिन खाली राखी भवन निर्माण गरिनुपर्ने ।
 • सरकारी अर्ध सरकारी र सार्वजनिक भवनमा ५० प्रतिशत जमिन खाली राखी भवन निर्माण गरिनुपर्ने ।
 • क र ख वर्गका भवनहरुमा निर्माणस्थलमा निर्माण अवधि भरी भवन अनुमती पत्र, नक्सा, सेडव्याक, Ground Coverage Ratio, Floor Area Ratio आदि विवरण सहितको होडिङ्गवोर्ड राखिनुपर्ने ।
 • जग्गा प्लटिङ्ग लागि सम्वन्धित स्थानीय निकायवाट Planning Permit लिनुपर्ने ।
 • पर्खालको अधिकतम उचाइ ४ फिट हुने र सो भन्दा माथि वढिमा ३ फिटसम्म जालि राख्न सकिने ।
 • पर्खालको समेत अनिवार्य रुपमा नक्सापास गरिनुपर्ने ।
 • आफ्नो जग्गा जमिनको संरक्षणको लागि हरित वार (रुख विरुवा) लगाउन सकिने ।
 • जोखिमयुक्त पर्खालहरु तत्काल भत्काउनु पर्ने ।
 • नक्सापास गर्दा सेफ्टि ट्यांकी सहितको नक्सा पास गरिनुपर्ने ।
 • सडकको क्षेत्रधिकार भित्र परेका गैरकानुनी संरचनाहरुलाई भत्काउनु पर्ने ।
 • साविकका गल्ली समेत कम्तिमा ४ मिटर चौडा कायम गनुपर्ने ।
 • गल्ली भित्र समेत एम्वुलेन्स, दमकल पुग्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
 • भवन संहिता २०६० अनुसारको भवन निर्माण गर्दा जग्गाको साँधसीमानावाट न्यूनतम १ मीटर छोडेर मात्र भवनको आइसोलेटेड पिलर जग (Isolated Column Footing)  तथा भारवहन गार्हो निर्माण गर्न पाइने । तर तोकिएका पुराना तथा घना आवासिय वस्तीका आवासिय घरमा संयुक्त पिलर (Combined Column Footing) लगायतका इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरि गर्न बाधा नपर्ने ।

विस्तृत जानकारीकाे लागि  http://bidurmun.gov.np/ne/node/90