FAQs Complain Problems

समाचार

विदुर नगरपालिका तथा विदुर नगर विकास समितिवाट जारी गरिएको संयुक्त सूचना

यस विदुर नगरपालिका क्षेत्र भित्रका वजारका मूख्य वजारका मूख्य सडक र भित्री सडकहरूको दायाँ वायाँ अतिक्रमण गरी व्यवसायीहरूले विक्रीका सामग्रीहरू राख्ने, नयाँघर निर्माण वा घरमर्मतको लागि ल्याइएको निर्माण सामग्री लामो समय सम्म राख्ने, सवारीसाधनहरूलार्इ लामो समय सम्म पार्किङ गरी राख्ने घुम्ति वा ठेलागाडाहरू राखि व्यापार गर्ने, नगरपालिकावाट घरनिर्माणको स्विकृत नलिर्इ नयाँ निर्माण वा मर्मत गर्ने र महाभूकम्पवाट क्षति भर्इ जोखिमपूर्ण घर नभत्काउने जस्ता कार्यले नगरको शोभा विग्रने, सडकमा आवात जावत गर्न व्यक्तिहरूलार्इ र सवारी साधनलार्इ र सवारी साधनलार्इ वाधा पर्न गएकोले माथि उल्लेखित कार्य तुरून्त वन्द गर्न गराउन रोक्न जोखिमपूर्ण घर भत्काउनको लागि यो संयुक्त सूचना जारी गरिएको छ । अन्यथा यो सूचनालार्इ वेवास्ता गरेको पार्इएमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६, नगर विकास समिति ऐन, २०४५ र नेपाल ऐनलार्इ संशोधन गर्न वनेको ऐन, २०६४ वमोजिम कारवाही भइ जाने व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रशारण गरिएको छ ।