FAQs Complain Problems

समाचार

राहत रकम छानविन सम्वन्धी विदुर नगरपालिकाको सूचना

महाभूकम्प, २०७२ वाट पिडित घरपरिवारहरूलार्इ तत्काल राहत रकम रू. ५,०००।- र अस्थायी आवास निर्माण सहयोग रकम रू. १५,०००।- गरी रू २०,०००।- वितरण गरेकोमा केही घरपरिवारहरूले अन्यत्र घर भएका, एउटै परिवारमा दोहर्याइ लिएका, २०७२ वैशाख १२ पछि छुट्टिभिन्न भएका र प्राविधिक प्रतिवेदनमा पूर्णक्षेति भनि उल्लेख भएतापनि मर्मत गर्न सकिने जस्ता अवास्तविक घरहरूले वुझेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको र यस सम्वन्धमा जिल्ला दैवि प्रकोप उद्भार समितिको मिति २०७२/९/१४ को निर्णयवाट भूकम्पपिडितलार्इ वितरण गरिएको राहत रकम मापदण्ड विपरित भएके व्यक्तिहरूले राहत लिएको भन्ने व्यापक गुनासो एवं उजुरीको स्थलगत छानविन वनार्इ मुचुल्का खडा गर्ने र कानूनी कारवाही प्रक्रिया अगाडी वढाउने समेत निर्णय भएकोले मापदण्ड विपरित अन्यत्र घर भएका, एउटै परिवारमा दोहर्यार्इ लिएका, २०७२ वैशाख १२ पछि छुट्टिभिन्न भएका र प्राविधिक प्रतिवेदनमा पूर्णक्षेति भनि उल्लेख भएतापनि मर्मत गर्न सकिने जस्ता अवास्तविक घरपरिवारले उक्त रकम वुझेको यथाशीघ्र फिर्ता गर्नु होला । अन्यथा स्थलगत छानविन समितिले मुचुल्का खडा गरी कानूनी कारवाही अगाडी वढाउने भएकाले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।