FAQs Complain Problems

समाचार

विदुर नगरपालिका कार्यालय, आगामी आ.व.२०७३/७४ का लागि वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न

मिति २०७२/०९/०६ गते

यस नगरपालिकाको आगामी  आ.व.२०७३/७४ का लागि वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नको लागि यस नगरपालिका क्षेत्र भित्रका कार्यालय/संस्था वा अन्तर्गतका संचालन गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरु नगरपालिकाको समावेशी तथा सहभागीतामुलक योजना तर्जुमा पद्धति अनुसार सन्चालन गर्नु पर्ने व्यबस्था भएअनुसार यस नगरक्षेत्रभित्र कार्यरत कार्यालय/संस्थावाट आ.व.२०७३/७४मा न.पा. क्षेत्र भित्रका संचालन हुने योजना कार्यक्रमको विवरण तथा प्रस्तुतीकरणका साथ नगर योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

केही झलकहरूः