FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा रकम बितिरण बारे

विदुर नगरपालिका कार्यलय
सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।
बिषय : सामाजिक सुरक्षा रकम बितिरण बारे ।
उपरोक्त विषयमा जेष्ठ, नागरिक, अशक्त अपाङ्ग, एकल महिला तथा दलित नागरिकहरूले पाउने सामाजिक सूरक्षा वापतको रकम आ.व. २०७२।०७३ को २०७२ श्रावण महिनादेखि कार्तिक महिनासम्मको तपसिल वमोजिम वितरण गरिने भनी श्री कृषि विकास वैक त्रिशुली शाखाको च.न. ३१४ मिति २०७२।६।२० मा लेखि आएको हुदाँ उक्त लेखी आएको वमोजिम जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल
                               वडा नं.            मिति
विदुर नगरपालिका       १,२         २०७२ असोज २४ गते आइतवार
विदुर नगरपालिका       ३,४         २०७२ असोज २५ गते सोमवार
विदुर नगरपालिका       ५,६         २०७२ असोज २७ गते वुधवार
विदुर नगरपालिका       ७,८         २०७२ असोज २८ गते विहिवार
विदुर नगरपालिका       ९,१०       २०७२ असोज २८ गते विहिवार
विदुर नगरपालिका       ११          २०७२ असोज २९ गते शुक्रवार

नोटः मिति २०७२ कार्तिक ३ गते भित्र उल्लेखित मितिहरूमा छुट भएकाहरू लाइ वितरण गरिनेछ । साथै वालवालिकाको भत्ता वितरण हकमा उल्लेखित दिनमा वितरण गरिनेछ ।