FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्ण क्षेतिमा समावेश भर्इ परिचयपत्र प्राप्त गरेका र यस अघि वितरण गरिएको अस्थायी अावास निर्माण सहयोग रकम वुझ्न छुट भएकाहरूमा विदुर नगरपालिका कार्यालयकाे सूचना

विदुर नगरपालिका कार्यालयकाे सूचना

(मितिः २०७२/०५/२३)

महाभूकम्प, २०७२ वाट यस नगरपालिका क्षेत्रमा घर पूर्ण क्षेति भएका पिडित परिवारकाे केन्द्रवाट खटिएकाे प्राविधिक लगतमा नाम पूर्ण क्षेतिमा समावेश भर्इ परिचयपत्र प्राप्त गरेका र यस अघि वितरण गरिएको  अस्थायी अावास निर्माण सहयोग रकम वुझ्न छुट भएकाेमा देहाय अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य वैक, विदुर शाखावाट पुनः वितरणकाे व्यवस्था मिलार्इएकाे व्यहाेरा सम्वन्धित सवैकाे जानकारीकाे लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।

वडाहरू मिति वार
१, २, ३, ४ २०७२/०५/२७ अाइतवार
५, ६, ७ २०७२/०५/२८ साेमवार
८, ९, १०, ११ २०७२/०५/२९ मंगलवार
माथिकाे मितिमा छुट भएमा २०७२/०५/३० वुधवार

पुनश्चः पुनः प्राविधिक मूल्यांकन भएका पिडित घरपरिवारहरूकाे लगत छानविन गरी अन्तिम नामावली तयारी तथा परिचयपत्र लेखन कार्य प्रकृयामा रहेकाेले यथासक्य वितरणकाे व्यवस्था मिलार्इने व्यहाेरा समेत सूचित गरिन्छ । थप जानकारीका लागि सम्वन्धित वडा सचिव वा नगरपालिका कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।