FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । (मिति २०७८/०६/२४)

वडा कार्यालयहरूलाई सोलार ब्याकअप जडान सम्बन्धी १५ दिने सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (मिति: २०७८/०६/१०)

नगर क्षेत्रको इट्टा, माटो, ह्युमपाइप, ब्लक, काठ, दाउरा, कवाडी लगायत सामाग्राीको संकलन तथा निकासी शुल्क उठाउने सम्बन्धी बाेलपत्र आव्हानको सूचना । (मितिः २०७८।०६।१०)

Pages