FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नगर क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी लगायत सामाग्रीको संकलन, आन्तरिक बिक्री तथा वाह्रय कर र कवाडी तथा अन्य सामाग्रीको निकासी कर, दस्तुर उठाउने बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि ७ दिने सूचना । (२०७८/१०/०३)

नगर क्षेत्रको इट्टा, माटो, ह्युमपाइप, ब्लक, काठ, दाउरा कवाडी लगायत सामाग्रीको संकलन तथा निकासी शुल्क उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र फाराम (२०७८/०९/२२)

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ विधिबाट मोटरसाइकल खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना । (२०७८/०९/१४) Technical Specification यसै साथ संलग्न राखिएको छ ।

Pages