FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी जरुरी सूचना । (२०७७/०२/०७)

सुरक्षित आप्रवासन (सा.मी.) परियोजना अन्तर्गत रिटर्नी स्वय‌ं सेवक पदको नतिजा प्रकाशित गरिएकाे बारे जरुरी सूचना ।। (२०७६/११/२३)

विदुर न.पा. काे पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार रिटर्नी स्वय‌ं सेवक पदकाे अन्तर्वाता मिति बारे जरुरी सूचना । (२०७६/११/२१)

Pages

सूचना!!!! सूचना!!!!! सूचना!!!! (2076/02/07)

विदुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र घर, टहरा निर्माण गर्दा विदुर नगर कार्यपालिका कार्यालयबाट घर निर्माण ईजाजत पत्र लिएर मात्र घर, टहरा निर्माण गर्नहुन अनुरोध छ । अन्यथा घर, टहरा निर्माण गरी नक्शा पास गर्न आएमा नक्शा पास नहुने व्यहोरा नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ । साथै यो सूचनालाई अवहेलना गरी निर्माण कार्य गरेको पाईएमा नगरपालिकाको नियम अनुसार कारबाही गरिने व्यहोरा समेत नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ ।

 

                                                                                                             नगर प्रमुख