FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएकाे बारे जरुरी सूचना । (२०७७/०६/०४)

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी जरुरी सूचना ।। (२०७७/०५/१७) {साथै दरखास्त फारम र प्रवेश पत्र संलग्न राखिएकाे छ}

सहकारी सम्बन्धी विवरण भरी पठाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।। (२०७७/०५/१५)

नेपाल सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट माग भएका तपशिल अनुसारका विवरणहरु यथाशिघ्र email: munbidur@gmail.com मार्फत वा अन्य छिटो माध्यमबाट वि.न.पा.

Pages

सूचना!!!! सूचना!!!!! सूचना!!!! (2076/02/07)

विदुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र घर, टहरा निर्माण गर्दा विदुर नगर कार्यपालिका कार्यालयबाट घर निर्माण ईजाजत पत्र लिएर मात्र घर, टहरा निर्माण गर्नहुन अनुरोध छ । अन्यथा घर, टहरा निर्माण गरी नक्शा पास गर्न आएमा नक्शा पास नहुने व्यहोरा नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ । साथै यो सूचनालाई अवहेलना गरी निर्माण कार्य गरेको पाईएमा नगरपालिकाको नियम अनुसार कारबाही गरिने व्यहोरा समेत नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ ।

 

                                                                                                             नगर प्रमुख