FAQs Complain Problems

समाचार

विदुर नगर सफा शहर हाम्रो रहर । गणतन्त्र दिवस २०७३ के उपलक्ष्यमा संचालित नगर सरसलफार्इ कार्यक्रम नगरवासिहरू सेना प्रहरी परिवार, विभिन्न संध संस्थाकाे सहभागिता सम्पन्न भयो

विदुर नगर सफा शहर हाम्रो रहर ।

गणतन्त्र दिवस २०७३ के उपलक्ष्यमा संचालित नगर सरसलफार्इ कार्यक्रम नगरवासिहरूको सहभागिता सम्पन्न भयो । नगरसरसफार्इ कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न पार्न सहयाेग गर्नुहुने प्रहरी परिवार नेपालि सेना , विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संध संस्था साथै आफ्नो घर आगन चोक टोल वजार सडक सफा राख्न सहयोग पूर्यादिनु भएकोमा सम्पूर्णमा धन्यवाद ।

सूचना!!!! सूचना!!!!! सूचना!!!! (2076/02/07)

विदुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र घर, टहरा निर्माण गर्दा विदुर नगर कार्यपालिका कार्यालयबाट घर निर्माण ईजाजत पत्र लिएर मात्र घर, टहरा निर्माण गर्नहुन अनुरोध छ । अन्यथा घर, टहरा निर्माण गरी नक्शा पास गर्न आएमा नक्शा पास नहुने व्यहोरा नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ । साथै यो सूचनालाई अवहेलना गरी निर्माण कार्य गरेको पाईएमा नगरपालिकाको नियम अनुसार कारबाही गरिने व्यहोरा समेत नगरवासीहरुमा जानकारी गराउँदछौँ ।

 

                                                                                                             नगर प्रमुख