FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

 • विदुर नगरपालिका

  नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

  विदुर, नुवाकोट, प्रदेश नं ३, नेपाल  

   E-bidding मार्फत सवारी साधन तथा उपकरण खरिदको लागि पुनःबोलपत्र आव्हानको सूचना ।

  प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४/१२/०६

  यस कार्यालयको मिति २०७४/१०/२३ गते नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित विद्धुतिय वोलपत्र आव्हानको सूचना बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र कसैको पनि वोलपत्र विद्धुतिय वोलपत्र (e-bidding) दर्ता हुन नआएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ वमोजिम पुनःविद्धुतिय वोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने भएकोले १५ दिन भित्र र्इच्छुक ईजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्थाले देहाय बमोजिमको शर्तहरुको अधिनमा रही रितपूर्वकको विद्धुतिय वोलपत्र पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

  शर्तहरुः

  १) यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ औं दिनको कार्यालय समयभित्र वोलपत्र फाराम PPMO को www.bolpatra.gov.np/egp वाट download गरि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

  (२)  सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६ औ दिनको १२.०० वजेभित्र वोलपत्र अपलोड गरिसक्नु पर्नेछ र सोहि दिनको २.०० बजे यस कार्यालयमा वोलपत्रदाताहरु वा निजको प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिने छ तर निजहरुको अनुपस्थितिमा पनि वोलपत्र खोल्न वाधा पर्ने छैन ।

  (३) यस सूचनामा उल्लेख नभएका अन्य कुरा यस कार्यालयवाट नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा मिति २०७४/१०/२३ गते प्रकाशित वोलपत्रको सूचनामा उल्लेख भएको व्यहोरा यथावत राखी सोही प्रक्रिया बमोजिमको कागजात संलग्न गरी वोलपत्र अपलोड गर्नुपर्नेछ । यसमा उल्लेख नभएका अन्य व्यहोराको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ तथा नेपाल सरकारको प्रचलित अन्य ऐन, नियमहरु बमोजिम हुनेछ ।

  ठेक्का नं.

  सामानको विवरण

  आवश्यक संख्या

  वोलपत्र फारम दस्तुर रू

  जमानत रकम रू

  Hydraulic Excavator with Breaker & other are as per approved technical specification

  थान १(एक)

  रू ३०००।

   

  ४,२०,०००।

  Tripper with full body & other are as per approved technical specification

  थान २(दुइ)

  रू ३०००।

   

  २,२२,०००।

  Motorbike & other are as per approved technical specification

  थान ९(नौ)

  रू ३०००।

   

  ७१,२७९।

                                                                                                                                                                              प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 • सूचना पूर्ण हेर्नकाे लागि तलकाे Supporting Documents काे e-bidding notice.pdf डाउनलाेड गर्न सक्नुहुनेछ ।

  वा २०७४।१०।२३ काे नेपाल समाचारपत्र हेर्नुहाेला ।

  or visit www.bolpatra.gov.np/egp

         Published Bids Menu

        Type : Bidur Municipality in Public Entity Box

       and click search bottom

 • विदुर नगरपालिकाको कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनी टिलर र मकैको विउ वितरण कार्यक्रम रहेकाेले उक्त कार्यका लागि नगरपालिका भित्रका कृषक, कृषक समुह तथा कृषि सहकारीवाट माग निवेदन पेश गर्नुहुन याे सूचना प्रकाहित गरिएकाे छ ।

  पूर्ण सूचनाकाे लागि तलकाे  notice_01.pdf डाउनलाेड गर्नुहाेला ।

  नाेट-कृषक समूह तथा सहकारी मार्फत माग गर्नुहनु विशेष अाव्हान गरिन्छ ।

 • यस कार्यालयबाट सूचनामा उल्लेखित सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हान गरी गराउनु पर्ने भएकोले ईच्छुक ईजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीहरुवाट खरिद प्रकृयामा सहभागी हुन आव्हान गरिएको छ । 

  बाेलपत्र अाब्हान सम्वन्धी पूर्ण सूचना हेर्न तलकाे Supporting Documents: काे .pdf लिंकमा क्लिक गर्नुहाेस ।

   

 •  

  विदुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, नुवाकोट

  सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२, अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जेष्ठ नागरिक, अविवाहित वा सम्वन्ध विच्छेद भएका ६० वर्ष पुरा गरेका एकल महिला, पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका विधवा, महिला तथा वालवालिका कार्यालयवाट रातो वा निलो रङ्गको परिचय पत्र प्राप्त गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका ५ वर्ष ननाघेका वालवालिकाको भत्ता सुनिश्चित गर्न देहाय अनुसार गर्नुहुन अनुरोध छ ।

  क) दलित समुदायका ६० वर्ष पुगेका तथा अन्यका हकमा ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुले नाम दर्ताका लागि अनिवार्य रुपमा श्रावण १ देखि मङ्गसिर १५ भित्र यस कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

  ख) लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा पर्ने नागरिकहरुले नाम दर्ताका लागि अनिवार्य रुपमा श्रावण १ देखि मङ्गसिर १५ भित्र यस कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

  ग) अन्य लाभग्राहीहरुले नाम दर्ताका लागि जुनसुकै समयमा यस कार्यालयमा दरखास्त दिन सकिनेछ ।

  घ) दरखास्त साथ नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको फोटोकपी र दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो संलग्न गर्नुपर्नेछ । साथै अपाङ्गताको हकमा अपाङ्गताको परिचयपत्र, एकल महिलाको हकमा सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको प्रमाणपत्र, विधवाको हकमा पतिको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र र बालवालिकाको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र तथा आमा वा अभिभावकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको फोटोकपी समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

  ङं) सवै प्रकारको भत्ता वैंक मार्फत वितरण हुने भएकोले तोकिएको वैंकमा खाता खोल्नुपर्नेछ ।

   

  दर्ता फारम डाउनलोड गर्न तलको लिंक

   

 • भुकम्प पछिको आवास निर्माणको लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट उपलब्ध डिजाइन सुचीहरू २ (design catalogue volume-ii) उपलब्ध गराइको छ । जसमा पहिलो सुचीमा उल्लेखित १७ वटा नमूनाहरू बाहेकका थप १७ वटा नमूनाहरू समावेश छन । यसमा विभिन्न १२ प्रकारका उल्लेखित प्रविधिहरू प्रयोग भएका छन ।

  • Interlocking Brick Masonry
  • Confined Hollow Concrete Block Masonry
  • Hollow Concrete Block Masonry
  • Compressed Stabilized Earth Block Masonry
  • Random Rubble Masonry with GI Wire Containment
  • Bamboo and Stone Masonry Hybrid Structure
  • Rat Trap Bond Masonry
  • Earth Bag Masonry
  • Light Gauge Steel Structure
  • Steel Structure
  • TimberStructure
  • Debris block Masonry

   

  डिजाइन सुची डाउनलोड गर्न तलको pdf लिंक क्लिक गर्नुहोला ।

Pages