FAQs Complain Problems

समाचार

सहकारी सम्बन्धी विवरण भरी पठाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।। (२०७७/०५/१५)

नेपाल सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट माग भएका तपशिल अनुसारका विवरणहरु यथाशिघ्र email: munbidur@gmail.com मार्फत वा अन्य छिटो माध्यमबाट वि.न.पा. सहकारी शाखामा पेश गर्नुहुन यस नगर कार्यक्षेत्र भएका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । साथै सहकारी संस्थाले साधारण सभा भएको १५ दिन भित्र साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपी र लेखा परिक्षण विवरण वि.न.पा. सहकारी शाखामा बुझाउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था भएकोले सोही अनुसार गर्नुहुन समेत जानकारी गराईन्छ ।

Supporting Documents: