FAQs Complain Problems

समाचार

नगर क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी लगायत सामाग्रीको संकलन, आन्तरिक बिक्री तथा वाह्रय कर र कवाडी तथा अन्य सामाग्रीको निकासी कर, दस्तुर उठाउने बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि ७ दिने सूचना । (२०७८/१०/०३)

Supporting Documents: