FAQs Complain Problems

समाचार

नगर क्षेत्रको इट्टा, माटो, ह्युमपाइप, ब्लक, काठ, दाउरा, कवाडी लगायत सामाग्राीको संकलन तथा निकासी शुल्क उठाउने सम्बन्धी बाेलपत्र आव्हानको सूचना । (मितिः २०७८।०६।१०)

Supporting Documents: