Flash News

सूचना तथा समाचार

सा.मी. काे उम्मेदवारहरुकाे प्रारम्भिक सूची र परीक्षा कार्य तालिका प्रकाशित गरिएकाे बारे जरुरी सूचना ।।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताकाे लागि नाम दर्ता एव‌ं नविकरण सम्बन्धमा । (२०७६/१०/०८)

नगर प्रहरी इन्चार्ज पदकाे मिति २०७६।०९।२९ काे लिखित परिक्षाकाे नतिजा प्रकाशित गरिएकाे बारे । २०७६।१०।०७