सूचना तथा समाचार

निर्माण सम्वन्धी शिलवन्दी बाेलपत्र अाब्हान (सूचना प्रकाशित मिति २०७४-०९-३०)

यस कार्यालयबाट सूचनामा उल्लेखित सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हान गरी गराउनु पर्ने भएकोले ईच्छुक ईजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीहरुवाट खरिद प्रकृयामा सहभागी हुन आव्हान गरिएको छ । 

भुकम्प पीडित परिवार तथा नगरपालिकाभित्रका याेजनालार्इ ढुङ्गा, गिट्टी, माटाे, बालुवा उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७४ (स्थानीय राजपत्र)

पूर्ण जानकारीकाे लागि तलकाे Supporting Documents: काे .pdf लिंकमा क्लिक गर्नुहाेस ।

स्थानीय सरकार संचालन एेन, २०७४