सूचना तथा समाचार

ठेक्का बन्दोबस्तीको शिलबन्दी बाेलपत्र अाव्हान सम्बन्धी सूचना (मिति २०७५।०४।०१)

विदुर नगरपालिकको कर सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

विदुर नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय सेवा करार सम्बन्धी सूचना (सिभिल इन्जिनियर) -प्रकाशन मितिः २०७५/०३/०२

                                          विदुर नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

विदुर, नुवाकोट