सूचना तथा समाचार

विदुर नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय सेवा करार सम्बन्धी सूचना (सिभिल इन्जिनियर) -प्रकाशन मितिः २०७५/०३/०२

                                          विदुर नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

विदुर, नुवाकोट

जिल्ला (त्रिशुली) अस्पतालमा सेवा करार सम्बन्धी सूचना (फिजियोथेरापिष्ट-अधिकृत स्तर) प्रकाशन मितिः २०७५/०२/२२

विदुर नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

विदुर, नुवाकोट

प्रदेश नं. ३, नेपाल

निर्माण कार्य सम्वन्धी सिलवन्दी वाेलपत्र दरभाउपत्र अाव्हानकाे सूचना (मिति २०७४।१२।२९)