Error message

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

शिलवन्दि दरभाउ अाव्हान (नगर क्षेत्रमा रहेका अवैध रूपमा राखीएका वालुवाहररू लिलाम वढावढ द्वारा विक्री)