Flash News

News and Notices

Ward meeting for selection of program

यस नगरपालिकावाट अा.व.

Invitation for BID - backhoe loader (2016-04-09-Rajdghani Daily)

यस विदुर नगरपालिका कार्यालयलाइ अावश्यक पर्ने व्याकहाे लाेडर अापूर्ति गर्न इच्छुक इजाजत प्राप्त फर्म/कम्पनी/संस्थाले देहाय वमाेजिमकाे शर्तहरूकाे अधिनमा रही रितपूर्वककाे वाेलपत्र पेश गर्नकाे लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।

About social security allowance distribution

विदुर नगरपालिका कार्यलय
सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।
बिषय : सामाजिक सुरक्षा रकम बितिरण बारे ।