Officials

PHOTO Name of Officials DESIGNATION: Section: EMAIL: PHONE: TENURE:
Er. Anuj Jung Thapa Computer Officer LGCDP ict.bidurmun@gmail.com 9803081689 1st Feb 2014 to present
Keshab Bahadur Shrestha Account Officer Account Section
Gokarna Thapaliya Kharidar
Ramraja K C Kharidar 9841671398
Rishi Prasad Rijal Kharidar 9841548718
Shivahari Gajurel Kharidar 9841773386
Babu Kaji Dangol Kharidar 9841756817
Bharat Kaji Chitrakar Kharidar 984186337
Muniraj Gajurel Kharidar
Thakur Bahadur K.C. Kharidar 9841548204

Pages